Ajateljel kiireks edasi-tagasi liikumiseks saame kasutada klaviatuuri kiirkäsklusi:

  • Nool üles/alla hüppab edasi-tagasi mööda klippide vahekohti. Pane tähele, hüpatakse ainult aktiivsete trackide vahel st. track targeting peab olema sisse lülitatud.
  • Nool vasakule/paremale liigub edasi-tagasi ühe frame haaval
  • Shift+nool vasakule/paremale liigub 5 frame haaval
  • Numpad’il +/- ja seejärel arv, mitu minutit/sekundit frame soovitakse liikuda edasi/tagasi, näiteks +15305 liigub edasi 5 minutit, 30 sekundit ja 5 frame.

Source patching määrab ära, millisele videokanalile materjal sisestatakse. Track targeting kontrollib ajateljel liikumist (nooled üles/alla) ja millist kanalit kasutatakse paste puhul.

Alt+klõps source patchingu peal muudab selle kanali “pimedaks”, näiteks video ja audio mõlema lisamise korral kui V1 source on pime, sisestatakse video asemel tühi ruum.