Balance võimaldab kontrollida vasaku ja parema kanali helitugevust. Positiivne väärtus tõstab parema kanali tugevust, negatiivne väärtus tõstab vasaku kanali tugevust.

Bandpass eemaldab helipildist sagedusalad, mis jäävad väljapoole määratud piirkonda. Efekt on mõeldud 5.1, stere või monoklippidele.

Channel Volume võimaldab eraldi kontrollida iga kanali helitugevust stereo või 5.1 helikanalitega klippides.

Chorus tekitab kooriefekti, kus mitu instrumenti/häält esitatakse korraga koos kajaga. Chorus aitab tekitada ka stereefekti monohelile. Konverdi heliklipp enne stereoks.

DeClicker aitab eemalda helipildist mittesoovitavaid klikke nt. montaazi käigus tekkinud või mikrofoni puudutamisel tekkinud klõpsudest.

DeCrackler eemaldab helipildist krabina, näiteks vihm või mikrofoni lähedusse sattunud elektriseadmed.

DeEsser aitab eemalda inimese häälest kõrge sagedusega SSS häälikuid. Eraldi saab seadistada mees- ja naishääle seaded.

DeHummer eemaldab helipildist ühetoonilise 50/60Hz taustamüra.

Delay lisab heliklipile kaja.

DeNoiser aitab analoogmeedialt (lindilt) imporditud meedia puhul eemaldada spetsiifilist lindiheli.

Dynamics annab hulga helitugevuse kontrollivõimalusi.

EQ on ekvalaiser, aitab kontrollida erinevate sagedusvahemike esitamist. Saad ära lõigata või võimendada soovitud sagedusvahemikke.

Fill Left, Fill Right võtab heliinfo vasakult/paremalt kanalilt ja täidab sellega teise kanali, eemaldades eelneva heli sealt kanalilt.

Highpass, Lowpass. HP eemaldab sagedusvahemiku allapoole ettemääratud väärtust, LP eemaldab sagedusvahemiku ülespoole määrataud parameetrit.

MultibandCompressor sisaldab 3 sagedusvahemiku kompressorit, iga sagedusvahemikku saab eraldi kontrollida. Annab üldiselt parema tulemuse kui Dynamics.

Notch effect aitab helipildist eemaldada kindla sagedusvahemikuga helisid. Näiteks elektrikaabli staatika 50Hz.

PitchShifter muudab helikõrgust. Väga heleda hääle madaldamiseks või vastupidi.

Reverb lisab helipildile ruumiga kaasneva kaja.

Spectral Noise Reduction aitab helisignaalist eemaldada häireid. Vilinad, suminad, viled.

Swap Channels vahetab ära vasaku ja parema kanali heli. Ainult stereohelile.

Treble lubab võimenda kõrge sagedusala helisid (alates 4000Hz ja edasi).

Volume efekti võib kasutada tavapäraste helitugevuse asemel, kui soovid helitugevust kontrollida enne teisi audioefekte.