Multiband compressor aitab korrastada erineva helitugevusega klippi. Saad määrata, millised helitugevused (ja millistes sagedusvahemikes) võimendatakse ja mis helitugevusest edasi ei võimendata.

Premiere multiband kompressor jagab heli nelja sagedusvahemikku ja töötleb neid eraldiseisvana. See võimaldab omakorda võimendada ainult mõnda sagedusvahemikku, näiteks võimendada ainult madalsagedusel helisid.

Praktika
Kasutamine lihtsas praktikas: Vali  presets alt valik “Broadcast” ja vajuta OK

Limiter aitab piirata üksikuid, ülejäänud helinivoost oluliselt tugevamaid krõpse/helisid.

Brick wall limiter aitab garanteerida, et helitugevus ei ületaks ettemääratud taset.

  • Threshold on miinimtase, millel kopressor tööle hakkab
  • Ratio määrab, kui palju vähendatakse tugevust. Näiteks ratio 3:1 tähendab, et kui helitugevus on 3dB üle thresholdi, vähendatakse signaali helitugevust 1dB.  Soovitav on mitte minna üle ratio 3:1, muidu hakkab heli kõlama ebaloomulikult
  • Attack määrab, kui kiiresti hakkab kompressor tööle maksimumvõimsusega.
  • Release määrab, kui kiiresti lõpetab kompressor töö.