Helitugevus, audio gain

Kõige olulisem reegel helitugevusega: Audio ei tohi mitte kunagi ületada tugevust 0dB, see rikub helipildi. Montaazi käigus võib tööfailis audio peak ajutiselet ka seda ületada, olulliseks muutub helitugevuse jälgimine ekspordil.

Kõige lihtsam viis helitugevust kontrollida on ajateljel (sequence) heliribal asuvat joont liigutada üles-või allapoole. Paraku ei ole see kõige täpsem ja kiirem töömeetod.

Sisendklipi helivõimenduse kiiremaks kontrollimiseks on Premiere’s audio gain paneel. Paremklõps klipil -> Audio Gain või märgi soovitud klipid ja vajuta kiirkäsku G.

  1. Set Gain to: muudab helivõimenduse kõigil märgitud klippidel seadistatud parameetrile. Absoluutne helitugevus, kui klipi helitugevus on -6dB ja seadistad Gain to +6dB, on tulemuseks +6dB kõigil klippidel.
  2. Adjust Gain by: liidab/lahutab klippidelt määratud numbri jagu võimendust, suhteline helitugevus, igal klipil eraldi. Kui helitugevus on -6dB ja seadistad +6dB, on tulemuseks 0dB.
  3. Normalize Max Peak to: mõjub kõigile märgitud klippidele ühe ja sama parameetriga st. kõige valjum koht kõigi klippide jooksul seadistatakse sellele parameetrile vastavalt.
  4. Normalize All Peaks to: mõjub kõigile klippidele eraldi, muutes iga klipi peak‘i sellele parameetrile vastavaks.
  5. Peak amplitude: näitab hetkel klipis olevat maksimaalset helitugevust.

Normalize All peaks to on väga tugev töövahend kogu audio kiireks esmaseks korrigeerimiseks, paraku ei arvesta see üksikuid, normaalsest helinivoost oluliselt valjemaid hetki, ntx köhimine või mikrofoni müra.

Helitugevuse kontrollimiseks on võimalusi mitu:

  • Gain sisendklipil või ajateljele lohistatud klipil
  • Volume koos keyframe’ga kontrollime kas klipi või tracki kaupa
  • Master volume kanal