Ctrl+M kiirkäsklus meedia ekspordiks

Soovitatav kasutada Media Encoderit, otse Premierest eksportides ei saa eksportimise ajal programmiga tööd teha.