File -> Project manager

Project Manager võimaldab

  1. oma tööprojekti kõik failid kokku koguda ja uude kohta salvestada. Salvestamise käigus võib valida ka, et kaasa võetakse ainult kasutatud klipid
  2. Oma tööprojekti konverteerida ühtsesse formaati (kui meediaformaate on rohkem kui üks projekti sees).

https://helpx.adobe.com/premiere-pro/how-to/consolidate-transcode-mixed-formats.html