Subclips võimaldab ühest algmaterjalist tükeldada välja mitu erinevat “virtuaalset” klippi, mida siis hiljem ajateljel kasutada. Kiirkäsklus ctrl+U (macis cmd+U). Restrict to subclip boundaries määrab ära, kas subclipi on võimalik trimmida in-out punktidest väljapoole või mitte.

Ajatelgi võib paigutada üksteise sisse. Nesting võimaldab meil ühe või mitu klippi omavahel kokku liita uueks ajateljeks.

Soovi korral võime ajateljele lisada video ja audiotracke, selleks parem hiireklõps trackil ja “add track” (mitme kanali lisamiseks “add tracks”) või sequence – add tracks.