Liitobjektid on keerukamad kujundid, mis koosnevad kahest või enamast primitiivisest kujundist. Liitobjektide tööpaneeli saab sisse lülitada menüüst window -> pathfinder.

Adobe Illustratoris liitobjektide tekitamiseks peab meil olema 2 kujundit korraga märgitud ja kujundid peavad olema vähemalt osalise ülekattega üksteise suhtes.

matem

erinevad liitobjektide tehted:

näide, kuidas keerukama objekti saab kokku ehitada mitme järjestikuse liitobjekti tehtega:

Ülesanne: liitobjektide loomine

Kasutades ainult Adobe Illustratori primitiivsete kujundite tööriistu, moodusta järgnevad liitobjektid:

Juhend ing.keeles: http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=2756475&seqNum=3