Katlamaja 3D visualiseerimine

Katlamaja 3D visualiseerimine cad mudelite järgi. Sisendiks hulk kompoente mudelitena, mis tuli ühendada ja luua terviklik katlamaja skeem. Klient: Rapla Metall.

Share: